SIMPLICITY

NORDEN

Fokus på hållbara nordiska företagsobligationer med lägre kreditvärdighet men möjlighet till långsiktig högre avkastning.

Fonden har ett nordiskt fokus och investerar i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet, jämfört med merparten av innehaven i våra befintliga räntefonder, vilket å ena sidan innebär högre risk men å andra sidan ger möjlighet till högre avkastning.

Fonden är den av våra företagsobligationsfonder med högst risk. Som investerare i fonden bör man därför ha en placeringshorisont som uppgår till minst tre år. Målsättningen är att Simplicity High Yield skall vara den av Simplicitys företagsobligationsfonder som skall kunna ge högst avkastning över tid med ett avkastningsmål om 3,5 – 5,5% vid nuvarande ränteläge.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity High Yield är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

 

Investera i High Yield

Du kan köpa Simplicity High Yield genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Fler fondplattformar >

Fondfakta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Riskinformation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Informationsmaterial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fondens utveckling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Avkastning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fondens innehav

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.